Tag: BS1112YT ขนาด 20 A

Panasonic safety breaker HB type

Safety breaker รุ่น HB type มีหน้าที่ป้องกันสายไฟจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร มี 2 ขั้ว สามารถทนต่อกระแสลัดวงจรได้สูงสุด 1.5 kA การทำงาน ใช้กลไกการตัดวงจรแบบไบเมทัล ระยะเวลาการตัดวงจร 10 ms. รุ่นของ Safety Breaker BS1110YT ขนาด 10 A BS1111YT ขนาด 15 A BS1112YT ขนาด 20 A BS1113YT ขนาด 30 A BS1114YT ขนาด 40 A