Tag: 514-6V

Industrial Plug & Sockets ปลั๊กเสียบติดลอย ชนิดกันฝุ่น (PCE By HACO)

ปลั๊กเสียบติดลอย ชนิดกันฝุ่น Wall Mounted Plug (With Gasket IP44) รหัสสินค้า         รายละเอียดสินค้า 513-6V            16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า 514-6V            16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง 515-6V       …