Tag: 3TF30-35

MAGNETIC CONTACTORS (SIEMENS)

AC Contactors 3TF30-35 Features มาตรฐาน IEC 947-4 คอนแทคช่วยแบบ Plug on ติดตั้งไม่ถึง 5 ชุด ขนาดกระทัดรัด วัสดุทำจาก แอสเบสตอสและแคคเมี่ยม ไม่ทำลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

SIEMENS Magnetic Contactors (Standard version)

แมกเนติคคอนแทคเตอร์ รุ่นมาตรฐาน ของซีเมนต์ ประกอบด้วย แมกเนติคคอนแทคเตอร์ : 3TF30-35 (สำหรับมอเตอร์ 4-18.5 กิโลวัตต์) แมกเนติคคอนแทคเตอร์ : 3TF40-45 (สำหรับมอเตอร์ 4-18.5 กิโลวัตต์) อุปกรณ์เสริมสำหรับ 3TF30-35 / 3TF40-45 แมกเนติคคอนแทคเตอร์ : 3TF46-69 (สำหรับมอเตอร์ 22-450 กิโลวัตต์) อุปกรณ์เสริมสำหรับ 3TF46-69