Tag: 214-6V

Industrial Plug & Sockets เต้ารับต่อกลางทาง ชนิดกันฝุ่น (PCE By HACO)

เต้ารับต่อกลางทาง ชนิดกันฝุ่น Connectors (with Cable Lock Gland Position of Earth Contact 6h IP44 รหัสสินค้า      รายละเอียดสินค้า 213-6V        16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า 214-6V        16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง 215-6V        16A,…