Tag: 2 คอนแทค

Schneider RXM Miniature plug-in relays

RXM ปลั๊กอินรีเลย์ประสิทธิภาพสูง มีให้เลือกทั้งแบบ 2 คอนแทคและ 4 คอนแทค ทนกระแสได้สูงถึง 12 A มีปุ่มทดสอบและตั้งบอกสถานะการทำงานทางกล มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้) รุ่นพิเศษสำหรับสัญญาณระดับต่ำ (low level signal) ใช้งานร่วมกับขาเสียบ 8 pin และ 14 pin ทั่วไปได้