Tag: 0702

โคมไฟสนาม BEC

โคมไฟสนามสำหรับติดพื้น ใช้เพื่อเพิ่มความสว่างสำหรับการมองเห็นในเวลาค่ำคืน หรือใช้ตกแต่งสวนในเวลากลางวันมีหลายรุ่นให้เลือกใช้ ดังนี้

BEC Ground lights (โคมไฟฝังพื้น)

โคมไฟฝังพื้น BEC ใช้กับหลอดฮาโลเจน MR16, PAR30, PAR38 และหลอดขั้ว E27 มีรุ่นต่างๆ ดังนี้ ZY-4003A ZY-4009A ZY-4020 0701 0702 0703 0707 0708 0709