Tag: 015-6V

Industrial Plug & Sockets ปลั๊กเสียบตัวผู้ ชนิดกันฝุ่น (PCE By HACO)

ปลั๊กเสียบตัวผู้ ชนิดกันฝุ่น Plugs (with Cable Lock Gland Position of Earth Contact 6h IP44) รหัสสินค้า      รายละเอียดสินค้า 013-6V         16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า 014-6V         16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง 015-6V    …