Tag: ไม้ชักฟิวส์ 8 ft.

ไม้ชักฟิวส์ (Hot Stick Tool) – DAKO

ไม้ชักฟิวส์ (Hot Stick Tool) เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ปลด สับ ชัก ดึง อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง สับฟิวส์คัทเอาท์ ฟิวส์แรงสูง SF6 ใช้ตรวจสอบลูกถ้วยฉนวนแรงสูง และอื่น ๆ