Tag: ไมโครสวิตช์

Salzer Micro Switches

ไมโครสวิตซ์ ไมโครสวิตซ์เป็นสวิตซ์ที่มีความไวต่อการกด สามารถใช้แรงจำนวนน้อยๆ กดปุ่มสวิตช์ได้ ก้านสวิตช์ของไมโครสวิตช์มีด้วยกันหลายแบบ  อาจเป็นปุ่มกดเฉยๆ  หรืออาจมีก้านแบบโยกได้มากดปุ่มสวิตช์อีกทีหนึ่ง  การควบคุมตัดต่อสวิตช์  ทำได้โดยกดปุ่มสวิตช์หรือกดก้านคันโยกเป็นการต่อ และเมื่อปล่อยมือออกจากปุ่มหรือก้านคันโยกเป็นการตัด