Tag: ไฟเกิน

ENTES GKRC(PHASE PROTCTION RELAYS) อุปกรณ์ป้องกันด้านแรงดันไฟฟ้าในระบบ

GKRC- Series เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟตก / ไฟเกิน สมรรถนะสูงที่มีรุ่นให้เลือก ใช้งานได้ทั้งแบบเฟสเดียวและสามเฟส อีกทั้งยังมีรุ่นที่ สามารถตรวจสอบลำดับเฟส (Phase Sequence) ได้อีกด้วย นอกจากนี้อุปกรณ์ GKRC-Series ทุกรุ่นยังได้รับการออกแบบให้รีเลย์เอ๊าท์พุท หยุดการทำงานในทันที่ได้ในกรณีที่แรงดันดันไฟฟ้า มีค่าสูงเกินกว่า หรือต่ำกว่า 50% ของแรงดันใช้งานปกติ(Instant Tripping Mode) จึงถือได้ ว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่จะช่วยป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ