Tag: ไฟถนน

BEC Street lights (โคมไฟถนน)

โคมไฟถนนเหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เสาไฟฟ้า ฯลฯ รุ่น NLH008A ใช้กับหลอดเมทัลฮาไลด์ 70-125W ขั้ว E27 รุ่น NLH008C ใช้กับหลอดเมทัลฮาไลด์ 250-400W ขั้ว E40