Tag: โมดูลาร์

Schneider Zelio Smart Relay

ซีลิโอ สมาร์ทรีเลย์ มีให้เลือกทั้งรุ่น คอมแพคและโมดูลาร์ (สามารถขยาย I/O ได้) สามารถโปรแกรมได้ทั้งภาษาแลดเดอร์ (LADDER) หรือ 4 ฟังก์ชั่นบล็อคไดอะแกรม (Function Block Diagram) จำนวน Input แลt Output ขยายได้มากถึง 40 I/O เขียนคำสั่งได้ถึง 5 คอนแทคในหนึ่งบรรทัด