Tag: โคมไฟหัวเสา 3 หัว

BEC Post top lights (โคมไฟหัวเสา)

โคมไฟหัวเสาของ BEC ตัวโคมทำจากวัสดุพลาสติกเนื้อ PMMA ใช้กับหลอดประหยัดไฟ ขั้ว E27 กันน้ำกันฝุ่นที่ระดับ IP44 ซึ่งมีจำหน่ายเป็นชุดโคมหัวเสา 2 หัวและ 3 หัวด้วย