Tag: โคมไฟราง

BEC Surface Mounting โคมไฟราง BI series

BEC BI series (Industrial Standard) Surface Mounting โคมไฟราง โคมไฟโรงงาน (Industrial Standard) โคมรางติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงช่วยในการบังคับแสงไปยังพื้นที่ใช้งานเหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมห้องเครื่องไฟฟ้า โกดังเก็บสินค้า ตัวโคมทำจากเหล็กหน้า 0.6 mm. BI12006 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงสีขาว BI22012 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงสีขาว BI14006 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงสีขาว BI24012 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงสีขาว BI12106 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม BI22112 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม BI14106 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม BI24112 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม