Tag: โคมไฟดาวน์ไลท์ LED ชนิดฝังฝ้าหน้าเหลี่ยม

โคมไฟดาวน์ไลท์ LED รุ่น JUPITER ,BEC

-โคมไฟดาวน์ไลท์ LED ชนิดฝังฝ้าหน้ากลม ขนาด 9W, 16W และ 24W-โคมไฟดาวน์ไลท์ LED ชนิดฝังฝ้าหน้าเหลี่ยม ขนาด 9W, 16W และ 24W สามารถสลับแสงภายในโคมโดยการเปิด-ปิดสวิตซ์ เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน สำนักงาน ร้านค้า โรงแรม-เปิดสวิตซ์ครั้งแรก ขอบไฟในและขอบไฟนอกจะติดพร้อมกัน-เปิดสวิตซ์ครั้งที่ 2 ขอบในแสงจะติด-เปิดสวิตซ์ครั้งที่ 3ขอบนอกแสงจะติด-กันน้ำและฝุ่น IP20-อายุการใช้งานยาวนาน 20,000 ชั่วโมง