Tag: โคมตะแกรงติดลอย

BEC DS series Double parabolic louver luminaire โคมตะแกรงติดลอย

BEC DS series (Double parabolic louver luminaire) Surface Mounting/โคมตะแกรงติดลอย โคมตะแกรงห่างติดลอย(Surface double parabolic louver) เป็นโคมติดลอยมีตะแกรงมากถึง 10ช่อง ขั้วหลอดเป็นแบบโรเตอร์ล็อค ส่วนแผ่นสะท้อนแสงใต้หลอดนั้นจะให้การกระจายแสงได้ถึง 87% นำเข้าจาก Germany ให้ความเงางามนานกว่า 10 ปี ทำให้บริเวณที่ติดตั้งโคมนี้จะถูกควบคุมให้การกระจายแสงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสำหรับใช้ภายในสำนักงาน ตัวโคมทำจากเหล็กหนาประมาณ 0.6 mm. DS12120/5 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง DS12130/5 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง DS22230/5 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง DS22260/5 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง…

BEC SS series Surface Mounting โคมตะแกรงติดลอย

BEC SS series (Single Parabolic Louver Luminaire) Surface Mounting/โคมตะแกรงติดลอย โคมตะแกรงถี่ติดลอย เป็นโคมติดลอย แบบตะแกรง 5 ช่อง และ 10 ช่อง ขั้วหลอดเป็นแบบโรเตอร์ล็อค ส่วนแผ่นสะท้อนแสงใต้หลอดนั้นจะให้การกระจายแสงได้ถึง 87% นำเข้า Germany ให้ความเงางามนานกว่า 10 ปี ทำให้บริเวณที่ติดตั้งโคมนี้ จะถูกควบคุมให้การกระจายแสงมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมาะสำหรับใช้ภายในสำนักงาน ตัวโคมทำจากเหล็กหนาประมาณ 0.6 mm. SS22230-80/5 โคมตะแกรงติดลอย สูง 80mm. แบบตะแกรง 5 ช่อง และ 10 ช่อง…

BEC Surface Mounting SS series

BEC Surface Mounting/โคมตะแกรงติดลอย SS series (Single Parabolic Louver Luminaire) โคมตะแกรงถี่ติดลอย Single Parabolic Louver เป็นโคมติดลอย แบบตะแกรง 5 ช่อง และ 10 ช่อง ขั้วหลอดเป็นแบบโรเตอร์ล็อค ส่วนแผ่นสะท้อนแสงใต้หลอดนั้น จะให้การกระจายแสงได้ถึง 87% นำเข้าจาก Germany ให้ความเงางามนานกว่า 10 ปี ทำให้บริเวณที่ติดตั้งโคมนี้ จะถูกควบคุมให้การกระจายแสงมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมาะสำหรับใช้ภายในสำนักงาน ตัวโคมทำจากเหล็กหนาประมาณ 0.6 mm. SS22230-80/5 โคมตะแกรงติดลอย สูง 80mm. แบบตะแกรง 5…

BEC SS series โคมตะแกรงติดลอย Surface Mounting

BEC SS series single parabolic louver luminaire โคมตะแกรงติดลอย-surface-mounting โคมตะแกรงถี่ติดลอย เป็นโคมติดลอยมีตะแกรงมากถึง 16 ช่อง ขั้วหลอดเป็นแบบโรเตอร์ล็อคส่วนแผ่นสะท้อนแสงใต้หลอดนั้น จะให้การกระจายแสงได้ถึง 87% นำเข้าจาก Germany ให้ความเงางามนานกว่า 10 ปี ทำให้บริเวณที่ติดตั้งโคมนี้จะถูกควบคุมให้การกระจายแสงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสำหรับใช้ภายในสำนักงาน ตัวโคมทำจากเหล็กหนาประมาณ 0.6 mm. SS12120 เป็นโคมติดลอย มีตะแกรงมากถึง 16ช่อง SS12120C เป็นโคมติดลอย มีตะแกรงมากถึง 16ช่อง SS12130 เป็นโคมติดลอย มีตะแกรงมากถึง 16ช่อง SS12130C เป็นโคมติดลอย มีตะแกรงมากถึง…