Tag: แท่งปักดิน

SEC Ground Rod

Ground rod หรือแท่งปักดินสำหรับอุปกรณ์ล่อฟ้า ทำจากแท่งเหล็กหุ้มหรือชุบด้วยทองแดง โดยทั้ง 2 แบบมีขนาดดังนี้ Ground Rod ชุบทองแดง 1) Ground Rod ชุบทองแดง ขนาด 5/8″ x 6′ 2) Ground Rod ชุบทองแดง ขนาด 5/8″ x 8′ 3) Ground Rod ชุบทองแดง ขนาด 5/8″ x 10′ 4) Ground Rod ชุบทองแดง ขนาด 3/4″…