Tag: เต้ารับฝังพื้นและโต๊ะ ทองเหลือง

เต้ารับฝังพื้น (Floor Outlet) – Haco

เต้ารับฝังพื้น (Floor Outlet) เป็นผลิตภัณฑ์ทีี่ทำมาเพื่อเพิ่มความสะดวก สบายในการจัดเก็บหรือตกแต่งบ้านที่มีพื้นที่จำกัด สามารถพับปลั๊กเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน และนอกจากนี้ยังเพิ่มความสวยงาม และดูหรูหรา ทันสมัยให้แก่พื้นนั้นๆ โดยส่วนใหญ่ใช้กันตาม ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม ,คอนโดมิเนียม ,สำนักงาน ,ร้านกาแฟ ,ห้องประชุม หรือสถานที่ต่างๆ และในปัจจุบันยังใช้กันอย่างแพร่หลายตามบ้าน, อาคาร, คอนโดมิเนี่ยม