Tag: เต้ารับตราช้าง

ช้าง เต้ารับ Y Series

เต้ารับไฟฟ้าและเต้ารับสื่อสารของช้าง รุ่น Y-Series มาตรฐาน มอก. มีสีขาวและสีเทา ราคาประหยัด โดยผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย เต้ารับไฟฟ้า เต้ารับโทรทัศน์ เต้ารับโทรศัพท์ เต้ารับคอมพิวเตอร์