Tag: เต้ารับช้าง iModern

เต้ารับโทรทัศน์ เต้ารับโทรศัทพ์ เต้ารับคอมพิวเตอร์ ตราช้าง

เต้ารับโทรทัศน์ เต้ารับโทรศัพท์ เต้ารับคอมพิวเตอร์ตราช้าง รุ่น iModern มี 2 สีให้เลือกคือสีขาวและสีเทา แต่ละประเภทมี 2 ขนาดคือ ขนาดมาตรฐานและขนาดกลาง (กว้าง) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.) เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม 2.) เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C 3.) เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6