Tag: เครื่องตั้งเวลา

HACO – เครื่องตั้งเวลาเปิด-ปิดแบบดิจิตอล

Multi-Function Programmable Timer Switch (LED Display) คุณลักษณะ เป็นเครื่องตั้งเวลาแบบดิจิตอลพร้อมไฟ LED เพื่อสะดวกในการใช้งานใช้เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ (16A 250V 2 วงจร อัตโนมัติในแต่ละวันเพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้า สามารถตั้งค่ากำหนดเวลา ตั้งค่าเปิด-ปิดแบบกำหนดเองได้อุปกรณ์สามารถทำงานตามช่วงเวลาตามที่ต้องการ เช่น ตั้งเวลาวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เปิด 10.00 น. นาน 1.30 ชั่วโมง เป็นต้น มีถ่านลิทียมในตัวเครื่องดังนั้นเวลาฟตับ จึงม่ต้องตั้งค่าเวลาและโปรแกรมใหม่ *สามารถติดตั้งกับตู้หรือกล่องลอยแบบเกาะรางได้ (Din rail) Cat.No. Description Price TM-D612L เครื่องตั้งเวลาเปิด-ปิดแบบดิจิตอล16 แอมป์…

BEC- เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ(Time Switch)

TMA-1 เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ (Time Switch) สำหรับตั้งเวลา ในการทำงานแบบ 24 ชั่วโมง เพียงตั้งเวลาให้ตรงกับเวลาปัจจุบัน และเลือกเวลาที่เราต้องการเปิด-ปิดอุปกรณ์ เช่น ปั๊มน้ำ โคมไฟ ในสวน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและเพิ่มความสะดวกสบายในการเปิด -ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง ㆍ ช่วงเวลาที่ตั้งได้ต่ำสุด 15 นาที และตั้งใช้งานเปิด-ปิด ได้หลายช่วงเวลา ㆍ มีแบตตอรี่เพื่อใช้ในการสำรองไฟของตัวนาฬิกาเมื่อไฟดับไม่ต้องตั้งเวลาใหม่ ㆍ มาพร้อมคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดและแบตเตอรี่ในกล่อง

Timer MCB-50

MCB-50 Series เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานแบบ 7 วัน 24 ชั่วโมงที่สามารถกำหนดเวลาในการทำงานได้ถึง18 โปรแกรมประกอบไปด้วย 2 output contact relays ซึ่งทำงานแบบโปรแกรมอิสระแยกจากกัน