Tag: อุปกรณ์ยึดท่อ uPVC

Clipsal uPVC Mouning Clip

อุปกรณ์ยึดท่อร้อยสายไฟอโลหะชนิด uPVC หรือ Mounting Clip มี 2 สีคือสีขาวและสีดำ โดยมีขนาดต่างๆกันดังตาราง