Tag: อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

Fuse Link – Himel

Fuse Link เป็นอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันกระแสเกิน และกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่ดีที่สุด ได้รับการออกแบบมาเพื่อการไหลของกระแสที่ปลอดภัย แต่ละสายเพื่อตัดแหล่งจ่ายไฟเมื่อสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าลัดวงจร