Tag: อุปกรณ์ทำตู้ไฟ

Pilot Lamp XB7 – Schneider

XB7 Pilot Lamp รุ่น ∅22/25 mm.
ผลิตภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ไม่แยกประกอบ เลือกใช้ง่าย IP5 ใช้ได้กับทั้งช่องขนาด 22 มม. และ 25 มม. ตรงตามมาตรฐาน IEC947-5-1, UL และ CSA ราคาประหยัด

Pilot Lamp LED, Pilot Lamp Voltmeter LED – Qubix

Pilot lamp คือ หลอดไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักร นิยมติดตั้งอยู่บริเวณตู้ควบคุม โดยมีหน้าที่หลักคือ บอกสถานะการทำงาน เช่น กำลังทำงานอยู่, หยุดการทำงาน, แจ้งเตือนในกรณีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแสดงสถานะอื่นๆ ได้ตามสีของหลอดไฟ ตามที่ผู้ออกแบบกำหนด