Tag: หางปลากลมเปลือย

Ring Terminal หางปลากลมเปลือย TLUG

หางปลากลมเปลือย หางปลาหัวกลมแบบยํ้าเปลือย (R) RING TERMINALS : NON-INSULATED “R TYPE” Material : E-Copper Surface : Tin plated ตารางขนาดสินค้า Downloadรายละเอียดสินค้า

หางปลา T.LUG

เป็นหางปลารุ่นหนาทรงยุโรป หางปลากลมเปลือยRING TERMINALS(CL TYPE) มีให้เลือกใช้หลายขนาด ตั้งแต่ CL10 – CL500