Tag: สวิตซ์มีไฟสว่าง

ช้าง สวิตซ์ไฟ รุ่น iModern

สวิตซ์ไฟ ตราช้าง รุ่น iModern มีหลายรูปแบบเหมาะในการเลือกใช้ภายในอาคารที่อยู่อาศัย มีหลายรุ่นให้เลือก เช่น รุ่น สวิตซ์ไฟแบบมีพลายน้ำ, สวิตซ์ไฟแบบมีไฟ ซึงทั้งสองรุ่น สามารถใช้งานได้ง่าย(มองเห็นได้ในที่มืด) ราคาประหยัด คุณภาพดี สวิตซ์ไฟตราช้าง มีทั้งแบบ ทางเดียวและ 2ทาง ใช้กับไฟฟ้าไม่เกิน 16A 250V