Tag: วายส์มาร์คเกอร์สาย CAT5

วายส์มาร์คเกอร์ – SHINOHAWA

วายส์มาร์คเกอร์ PVC สีเหลืองตัวหนังสือสีดำใช้สำหรับกำหนดปลายสายไฟในตู้คอลโทรล ชนิดร้อยสายไฟ ทั้งม้วนมีหมายเลยเดียวกันทั้งม้วน