Tag: วัดแรงดัน

แคลมป์มิเตอร์ FLUKE

Fluke 381 แคลมป์มิเตอร์จอไร้สาย พร้อม เฟล็กซ์แคลมป์ยืดหยุ่นเข้ากับทุกพื้นที่ทำงาน จอไร้สาย แสดงผลในระยะไกลจากจุดวัดได้ถึง 10 เมตร แคลมป์เฟล็กซ์ ยืดหยุ่นซอกซอนเข้าวัดกระแสได้ในพื้นที่คับแคบ หรือขนาดตัวนำใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว วัดกระแสได้สูงถึง 25001 Aac หรือ คล้แงวัดแบบแคลมป์ธรรมดาได้ถึง 1000 Aac วัดแรงดัน ac หรือ dc ได้ถึง 1000V วัดความถี่ได้ถึง 500Hz วัดความต้านทานได้ถึง 60 kΩ บันทึกค่า Min/Max/Avg และ รืพีห้ wfh ระดับ CAT IV…