Tag: วัดความต้านทาน

แคลมป์มิเตอร์ FLUKE

Fluke 381 แคลมป์มิเตอร์จอไร้สาย พร้อม เฟล็กซ์แคลมป์ยืดหยุ่นเข้ากับทุกพื้นที่ทำงาน จอไร้สาย แสดงผลในระยะไกลจากจุดวัดได้ถึง 10 เมตร แคลมป์เฟล็กซ์ ยืดหยุ่นซอกซอนเข้าวัดกระแสได้ในพื้นที่คับแคบ หรือขนาดตัวนำใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว วัดกระแสได้สูงถึง 25001 Aac หรือ คล้แงวัดแบบแคลมป์ธรรมดาได้ถึง 1000 Aac วัดแรงดัน ac หรือ dc ได้ถึง 1000V วัดความถี่ได้ถึง 500Hz วัดความต้านทานได้ถึง 60 kΩ บันทึกค่า Min/Max/Avg และ รืพีห้ wfh ระดับ CAT IV…

Kyoritsu Digital Earth Tester – 4105A

Kyoritsu Digital Earth Tester – 4105A Model 4105A รุ่นกระเป๋าแบบหนัง Model 4105A-H รุ่นกระเป๋าแบบพลาสติก ป้องกันฝุ่นและน้ำได้ (ออกแบบตามมาตรฐาน IEC 529 IP54) วัดค่าความต้านทานดินได้ทั้งแบบปกติและแบบง่าย (Simplified Measurment) ด้วยสายวัดที่ให้มาพร้อมกับตัวมิเตอร์ ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC61010-1 สามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้าของสายดินได้ มีระบบเตือนอัตโนมัติ เมื่อค่าความต้านทานของหลักดินเสริมมีค่าสูงกว่าที่กำหนด ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา ตัวมิเตอร์ทำจากวัสดุแบบใหม่กันกระแทก ปริมาณกระแสที่จ่ายจะมีค่าไม่เกิน 2mA ซึ่งไม่ทำให้ระบบตัดไฟรั่วไฟเกิน (Leakage Current Breaker) ทำการตัดวงจร Measurment Earth resistance :…