Tag: รางปีกนก

เทอร์มินอล BIG ONE

เทอร์มินอล TBR  BIG-ONE (สีดำ) ใช้ยึดราง DIN Rail Type รุ่น พิกัดกระแส จำนวนต่อกล่อง ใช้กับฝาปิดท้าย TBR-10 15A 90 TBR1-3E TBR-20 25A 90 TBR1-3E TBR-30 35A 60 TBR1-3E TBR-60 90A 10 TBR-60E TBR-100 130A 6 TBR-100E TBR-200 240A 3 TBR-200E

Salzer DIN Rail Terminal Connector

Terminal (เทอร์มินอล) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับต่อสาย หรือจุดต่อสายไฟ ซึ่งมีหลายชนิด การใช้งานของเทอร์มินอลนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างาน  พื้นที่ที่มีจำกัด กระแสไฟ และขนาดสายไฟ