Tag: รางปะกับ

รางตัวซีแบบตื้น/ลึก C-Channel

  รางตัวซี C-Channel มีสองแบบด้วยกัน คือ แบบตื้น และแบบลึก ใช้คู่กับแคล้มปะกับใช้สำหรับยึดเข้ากับโครงสร้างเพื่อเป็น support ยึดอุปกรณ์ต่างๆ รางซีแบบตื้น ขนาด 40mm. x 1200mm. x 25mm. รางซีแบบลึก ขนาด 40mm. x 1200mm. x 40mm.