Tag: ราคา switch ตราช้าง

สวิตซ์ ตราช้าง Y-series

สวิตซ์ตราช้างรุ่น Y-series มาตรฐาน มอก. หลายประเภทเช่น สวิตซ์ทางเดี่ยว  สวิตซ์2ทาง สวิตซ์หรี่ไฟ โดยแต่ละประเภทมีสีให้เลือก 5 สี เพื่อให้เหมาะกับการตกแต่งภายใน ใช้สำหรับไฟไม่เกิน 16A 250V