Tag: ฝาแบบกดปุ่มเลื่อนทรงกลม

HaCO Floor Outlets

คอนเซปต์เต้ารับแบบฝังพื้นของ HaCO มีดังนี้ สามารถเก็บไว้ใต้พื้นได้เมื่อไม่ต้องการใช้งาน ใช้งานได้ง่ายเพียงเลื่อนปุ่มเปิด มียางป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปภายใน ติดตั้งง่ายได้ด้วยไขควงและคีม สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบฝังพื้น ผนังห้องพร้อมกล่องฝัง สามารถปรับมุมสำหรับการติดตั้งเต้ารับฝังพื้นได้ สามารถใช้ได้กับปลั๊กชนิดต่างๆ สินค้ามีหลายแบบตามลักษณะการใช้งาน คือ ฝาแบบกดปุ่มเลื่อนทรงกลม ฝาแบบกดปุ่มเลื่อน ฝาเปิดแบบพับ ฝาแบบเสียบภายใน ฝาแบบเปิด ฝาแบบกดสปริง  ฝาแบบหมุนเกลียว ฝาแบบกดปุ่มเลื่อนติดตั้งบนโต๊ะ ฝาแบบกดเปิด ฝาแบบหมุนอัตโนมัติ