Tag: ปลั๊กตราช้าง

เต้ารับตราช้าง รุ่น iModern

เต้ารับตราช้าง รุ่น iModern มาตรฐาน มอก. สีหลายสีให้เลือก ราคาประหยัด เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคารบ้านเรือน ใช้กับไฟไม่เกิน 16A  250V