Tag: บัสบาร์ทองแดง

Copper Busbar

Copper Busbar
บัสบาร์ (Busbar) คือ ตัวนำไฟฟ้า ที่เป็นโลหะที่ทำมาจากทองแดงหรืออลูมิเนียม รูปร่างของบัสบาร์ที่ส่วนใหญ่นิยม เป็นแบบ Flat คือ มีพื้นที่หน้าตัด เป็น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื่องจากติดตั้งง่ายและยังช่วยให้มีประสิทธิภาพที่ดีในการระบายความร้อน

บัสบาร์ทองแดง

  บัสบาร์ ( BUSBAR ) ทางวิศกรรมไฟฟ้า คำว่า บัส ( BUS ) ใช้เพื่ออธิบายจุดรวมของวงจรจำนวนมาก ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึงจุดรวมที่มีวงจรไฟฟ้าจ่ายเข้าจำนวนน้อยและมีวงจร ไฟฟ้าจ่ายออกจำนวนมาก  สถานีไฟฟ้าหรือแผงสวิตซ์จ่ายไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าปัจจุบันจะต้องสามารถรับและ จ่ายกระแสไฟฟ้าได้    ปริมาณมากกระแสไฟฟ้าปริมาณมากจะทำให้เกิดแรงแม่เหล็กไฟฟ้า ( Electromagnetic Force ) ขึ้นอย่างมหาศาล  บัสบาร์ก็เหมือนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ จะต้องสามารถทนต่อแรงเหล่านี้ได้ ดังนั้นโลหะที่จะใช้เป็นบัสบาร์จะต้องมีคุณสมบัติ  ทางไฟฟ้า ทางกลที่ดี และสามารถทำงานได้ที่อุณหภิที่กำหนดให้

Salzer Copper Busbar

บัสบาร์ เป็นจุดรวมของวงจรไฟฟ้าจำนวนมาก โดยรวมวงจรไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าเข้าวงจรน้อย  และ วงจรไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าออกจำนวนมาก ซึ่งมักจะใช้อุปกรณ์นี้ในตู้ MDB สถานีไฟฟ้า หรือแผงสวิตช์จำนวนมาก