Tag: ท่อคอนดูท

RSC ท่อร้อยสายไฟ ยี่ห้อ PANASONIC 

ท่อโลหะหนาชนิด RSC (Rigid Steel Conduit) ท่อร้อยสายไฟฟ้าพานาโซนิค (Panasonic Conduit) เป็นท่อเคลือบสังกะสี ผลิตด้วยกรรมวิธี Inline Hot-Dip Galvanizing Process คือ การชุบสังกะสีด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่องในสายการผลิต ช่วยป้องกันสนิมที่เกิดขึ้นบนผิวภายนอกของท่อได้ดีกว่า ในขั้นตอนสุดท้าย ชุบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อน (Anti-Corrosion Coating) ทำให้มีความทนทานมากยิ่งขึ้น ผนังภายในท่อเคลือบด้วยอีพอกซีเรซิน (Epoxy Resin) ด้วยความร้อน ทำให้ท่อปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน และช่วยให้การร้อยสายไฟสามารถทำได้อย่างราบรื่น ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า พานาโซนิคมีลักษณะดีเยี่ยม ดังต่อไปนี้ ด้วยคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมดังกล่าวข้างต้น ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า พานาโซนิค (Panasonic White Conduit) ได้รับการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน ดังนี้

PANASONIC White Conduit ท่อร้อยสายไฟ

ท่อร้อยสายไฟฟ้า (White Conduit) ท่อ EMT – Electrical Metallic Tubingท่อ IMC – Intermediate Metal Conduitท่อ RSC – Rigid Steel Conduitผลิตภัณฑ์คุณภาพได้มาตรฐาน UL ของสหรัฐอเมริกามาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.) ท่อร้อยสายไฟฟ้า พานาโซนิค ท่อร้อยสายไฟฟ้าพานาโซนิค (Panasonic Conduit) เป็นท่อเคลือบสังกะสี ผลิตด้วยกรรมวิธี Inline Hot-Dip Galvanizing Process คือ การชุบสังกะสีด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่องในสายการผลิต ช่วยป้องกันสนิมที่เกิดขึ้นบนผิวภายนอกของท่อได้ดีกว่า ในขั้นตอนสุดท้าย ชุบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อน (Anti-Corrosion Coating)…

PANASONIC White Conduit ท่อร้อยสายไฟ

ท่อร้อยสายไฟฟ้า (White Conduit) ท่อ EMT – Electrical Metallic Tubingท่อ IMC – Intermediate Metal Conduitท่อ RSC – Rigid Steel Conduitผลิตภัณฑ์คุณภาพได้มาตรฐาน UL ของสหรัฐอเมริกามาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.) ท่อร้อยสายไฟฟ้า พานาโซนิค ท่อร้อยสายไฟฟ้าพานาโซนิค (Panasonic Conduit) เป็นท่อเคลือบสังกะสี ผลิตด้วยกรรมวิธี Inline Hot-Dip Galvanizing Process คือ การชุบสังกะสีด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่องในสายการผลิต ช่วยป้องกันสนิมที่เกิดขึ้นบนผิวภายนอกของท่อได้ดีกว่า ในขั้นตอนสุดท้าย ชุบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อน (Anti-Corrosion Coating)…

PANASONIC White Conduit ท่อร้อยสายไฟ

ท่อร้อยสายไฟฟ้า (White Conduit) ท่อ EMT – Electrical Metallic Tubing ท่อ IMC – Intermediate Metal Conduit ท่อ RSC – Rigid Steel Conduit ผลิตภัณฑ์คุณภาพได้มาตรฐาน UL ของสหรัฐอเมริกา มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.) ท่อร้อยสายไฟฟ้า พานาโซนิค ท่อร้อยสายไฟฟ้าพานาโซนิค (Panasonic Conduit) เป็นท่อเคลือบสังกะสี ผลิตด้วยกรรมวิธี Inline Hot-Dip Galvanizing Process คือ การชุบสังกะสีด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่องในสายการผลิต ช่วยป้องกันสนิมที่เกิดขึ้นบนผิวภายนอกของท่อได้ดีกว่า…