Tag: ตู้เหล็กสำหรับอุปกรณ์สวิทซ์ เต้ารับและอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติ แบบติดลอย (ฝา/กล่องเหล็ก)

HaCO MCB Consumer Units

ตู้สำหรับ MCB ของ HaCO มีหลายประเภทให้เลือกตามความเหมาะสมในการใช้งาน ดังนี้ ตู้สำหรับ MCB แบบติดลอย (กล่องพลาสติก) ตู้สำหรับ MCB แบบติดลอย (ฝาพลาสติก/กล่องเหล็ก) ตู้สำหรับใส่อุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติ MCB แบบติดลอยและฝัง (ฝาพลาสติก/กล่องเหล็ก) ตู้เหล็กสำหรับ MCB แบบติดลอย (ฝา/กล่องเหล็ก) ตู้เหล็กสำหรับอุปกรณ์สวิทซ์ เต้ารับและอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติ แบบติดลอย (ฝา/กล่องเหล็ก) ตู้สำหรับ MCB แบบติดลอยติดรูปได้ (ฝาพลาสติก/กล่องเหล็ก) ตู้สำหรับ MCB แบบติดฝัง (ฝาพลาสติก/กล่องฝังพลาสติก)