Tag: ตู้คอนซูเมอร์ยูนิตรุ่นSCP

Consumer Unit ,ABB

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต IP65 เหมาะกับการติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีขนาดให้เลือกใช้สองขนาดคือ 4 และ 8 วงจร
-เทอร์มินอลบล็อครุ่น SPF เหมาะแก่การใช้ติดตั้งแยกจุดที่ต้องการป้องกัน และควบคุมวงจรไฟฟ้า มีให้เลือกทั้งรุ่น 2 ช่อง และ 4 ช่อง
-ผลิตจากพลาสติกชนิดพิเศษซิ่งมีคุณสมบัติไม่ลามไฟ
-สามารถใช้ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบรางปีกนก (ราง DIN) ชนิดอื่นๆ
สนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้ค่ะ