Tag: ช้าง PVC Conduit 40 (1-1/2″) ยาว 4 เมตร

PVC Conduit ช้าง

ท่ออโลหะชนิด PVC ตราช้าง สีเหลือง มาตรฐาน มอก. 16-2524 สำหรับใช้เดินสายไฟหรือสายโทรศัพท์ร้อยท่อ มีความยาว 4 เมตร และ 6 เมตร โดยมีขนาดและความยาวดังนี้ ช้าง PVC Conduit 15 (3/8″) ยาว 4 เมตร ช้าง PVC Conduit 18 (1/2″) ยาว 4 เมตร ช้าง PVC Conduit 20 (3/4″) ยาว 4 เมตร ช้าง PVC…