Tag: ช้างเต้ารับทีวี

ช้าง เต้ารับ Y Series

เต้ารับไฟฟ้าและเต้ารับสื่อสารของช้าง รุ่น Y-Series มาตรฐาน มอก. มีสีขาวและสีเทา ราคาประหยัด โดยผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย เต้ารับไฟฟ้า เต้ารับโทรทัศน์ เต้ารับโทรศัพท์ เต้ารับคอมพิวเตอร์

เต้ารับโทรทัศน์ เต้ารับโทรศัทพ์ เต้ารับคอมพิวเตอร์ ตราช้าง

เต้ารับโทรทัศน์ เต้ารับโทรศัพท์ เต้ารับคอมพิวเตอร์ตราช้าง รุ่น iModern มี 2 สีให้เลือกคือสีขาวและสีเทา แต่ละประเภทมี 2 ขนาดคือ ขนาดมาตรฐานและขนาดกลาง (กว้าง) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.) เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม 2.) เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C 3.) เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6