SWITCHES AND SOCKETS-SCHNEIDER-รุ่นCONCEPT EASY CLIP

สวิตช์ ยี่ห้อ Schneider รุ่น Concept : Easy Clip (มีมอก.)

 • เทคโนโลยี Easy Clip ติดตั้งง่าย สามารถเข้าสายไฟกับอุปกรณ์ สวิตช์-เต้ารับ ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
 • ใช้ได้กับสายไฟขนาด 1.5Sq.mm.-4Sq.mm.
 • การเข้าสายแบบ Easy Clip นี้ทำให้ผู้ติดตั้ง ปลอดภัยจากอุบัติเหตุระหว่างการติดตั้ง
 • Easy Clip ใช้เวลาในการติดตั้งน้อยกว่าวิธีติดตั้งแบบเดิมและยังสามารถถอดสายออกโดยการกดปุ่ม Easy Clip เพียงครั้งเดียว

รหัสสินค้า : สวิตช์ : Concept Easy Clip

 • 3031P_1_2M_F : สวิตช์ทางเดียว 16A 250V พร้อมพรายน้ำ : ขนาด1ช่อง
 • 3031M1P_2M_F : สวิตช์ทางเดียว 16A 250V พร้อมพรายน้ำ : ขนาด1.5ช่อง
 • 3031E1P_2M_F : สวิตช์ทางเดียว 16A 250V พร้อมพรายน้ำ : ขนาด3ช่อง
 • 3031P_2_3M_F : สวิตช์สองทาง 16A 250V พร้อมพรายน้ำ : ขนาด1ช่อง
 • 3031M2P_3M_F : สวิตช์สองทาง 16A 250V พร้อมพรายน้ำ : ขนาด1.5ช่อง
 • 3031E2P_3M_F : สวิตช์สองทาง 16A 250V พร้อมพรายน้ำ : ขนาด3ช่อง
 • 3031P_1_2NM : สวิตช์ทางเดียว 16A 250V พร้อมไฟสัญญาณ : ขนาด1ช่อง
 • 3031M1P_2NM : สวิตช์ทางเดียว 16A 250V พร้อมไฟสัญญาณ : ขนาด1.5ช่อง
 • 3031E1P_2NM : สวิตช์ทางเดียว 16A 250V พร้อมไฟสัญญาณ : ขนาด3ช่อง
 • 3031P_1_2M_BPH : สวิตช์กดกระดิ่ง 4A : ขนาด1ช่อง
 • 3031EMBPH2P_3 : สวิตช์กดดกระดิ่ง 4A : ขนาด3ช่อง

เต้ารับ ยี่ห้อ Schneider รุ่น Concept : Easy Clip (มีมอก.)

รหัสสินค้า : เต้ารับ : Concept Easy Clip

 • 3426USMP : เต้ารับเดี่่ยว 2ขา พร้อมม่านนิรภัย 16A 250V : ขนาด1ช่อง
 • 3426UESTMP : เต้ารับเดี่่ยว 3ขา พร้อมม่านนิรภัย 16A 250V : ขนาด2ช่อง
 • 3426UEST2MP : เต้ารับคู่ 3ขา พร้อมม่านนิรภัย 16A 250V : ขนาด3ช่อง *
 • 3426UEST2MP_RD : เต้ารับคู่ 3ขา พร้อมม่านนิรภัย 16A 250V : ขนาด3ช่อง สีแดง*
 • 3426UEST2MP_YL : เต้ารับคู่ 3ขา พร้อมม่านนิรภัย 16A 250V : ขนาด3ช่อง สีเหลือง*

*กรณีติดตั้งเต้ารับ แบบฝังผนัง : ให้ติดตั้งกับกล่องเหล็กแบบลึก (ความลึกกล่อง 1 7/8″) เท่านั้น หากติดตั้งกับกล่องเหล็กแบบตื้น (ความลึก 1 1/2″) ต้องฉาบผนังอย่างน้อย 8mm.

*กรณ๊ติดตั้งเต้ารับ แบบกล่องลอย : ให้ติดตั้งกับกล่องพลาสติกที่มีความลึก 46mm. ขึ้นไป