Single Conductors H05 V-K / H07 V-K (HELUKABLE)

สายไฟแกนเดี่ยว ขนาดตังแต่ 0.5 ถึง 240 Sq.mm. มีสีของเปลือกนอกให้เลือกสูงสุดถึง 11 สี

H05,H07 V-K สายไฟแกนเดียว, ฉนวนพีวีซี, ทองแดงเส้นฝอยละเอียด สายคอนโทรลเหมาะสมกับการใช้ในตู้สวิทซ์บอร์ด ใช้สำหรับการติดตั้ง

เชื่อมต่อภายในอุปกรณ์การควบคุมแผงสวิตซ์บอด สายไฟแกนเดียว ทองแดงเส้นฝอยละเอียด มีหลากหลายสีให้เลือกใช้งาน เช่น น้ำเงิน, แดง,

ดำ, ขาว, เหลือง, เขียว, เทา, เขียว/เหลือง เป็นต้น สามารถใช้เทียบแทน สาย VSF และ THW