SIEMENS-ALPHA SIMBOX Consumer Unit (ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต)

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต รุ่น ALPHA SIMBOX ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ซีเมนส์ รุ่น ALPHA SIMBOX ใช้สำหรับใส่อุปกรณ์ MCB, RCBOV/RCCBs, Surge Protection ตัวตู้ผลิตจากเหล็กเกรดเอ คุณภาพสูง หนาพิเศษ มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม มีรูปลักษณ์ทันสมัย ใช้ติดตั้งภายในอาคารและที่พักอาสัย ผลิตตามมาตรฐานสากล และ มอก. 1436-2540 มีรุ่นให้เลือกตามการใช้งาน ตั้งแต่ 4 – 20 ช่อง

คุณสมบัติเด่น

ㆍ ตัวตู้ผลิตจากเหล็กเกรดเอ คุณภาพสูงพิเศษ พ่นสีฝุ่นอย่างตึ จึงทนทานไม่เป็นสนิม ทนรอยขีดข่วน ไม่ติดไฟ

ㆍรูปลักษณ์สวยงามทันสมัย พร้อมความปลอดภัยสูงสุดด้วยการออกแบบตามมาตรฐาน มอก. 1436-2540 และมาตรฐานสากล ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคารและที่พักอาศัย

ㆍ มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความต้องการ ตั้งแต่ 4, 6, 10,14, 16 และ20 ช่องวงจร

ส่วนประกอบภายในตู้คอนซูเมอร์ยูนิต และวิธีการติดตั้งสายไฟ

ALPHA SIMBOX Consumer Unit

No. of Pole (W x L x D)Order No.Unit Price (THB)
4235x215x968GB3311-0TH011,400.-
6235x250x968GB3311-1TH011,540.-
No. of Pole (W x L x D)Order No.Unit Price (THB)
10235x325x968GB3311-3TH011,920.-
14235x400x968GB3311-5TH012,880.-
No. of Pole(W x L x D)Order No.Unit Price (THB)
16235x440x968GB3311-6TH013,120
20235x505x968GB3311-8TH013,800

** ราคาเฉพาะตู้ไม่รวมเมนเบรกเกอร์และเบรกเกอร์ลูกย่อย