SEC EMT Coupling

Coupling (คัปปิ้ง) ของท่อโลหะชนิดบาง ทำหน้าที่สำหรับการยึดต่อระหว่างท่อ EMT 2 เส้น ในการเดินระบบไฟฟ้าระยะทางยาว

ขนาดของ EMT Coupling

EMT Coupling 1/2″

EMT Coupling 3/4″

EMT Coupling 1″

EMT Coupling 1-1/4″

EMT Coupling 1-1/2″

EMT Coupling 2″