SEC EMT Connector

EMT Connector เป็นอุปกรณ์ในการยึดระหว่างท่อ EMT กับ Box ไฟฟ้าหรือกล่องใส่อุปกรณ์

ขนาดของ EMT Connector

EMT Connector 1/2″

EMT Connector 3/4″

EMT Connector 1″

EMT Connector 1-1/4″

EMT Connector 1-1/2″

EMT Connector 2″