SEC Electrical Fitting

ฟิตติ้ง คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเดินระบบไฟฟ้าหรือระบบสัญญาณ  โดยใช้เดินท่อตรง, เลี้ยว, แยก ฯ ตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งฟิตติ้ง ของ SEC มีดังนี้

 • เฟ็คคอนเน็คเตอร์กันน้ำรุ่นเหล็ก
 • เฟ็คคอนเน็คเตอร์กันน้ำรุ่น zinc
 • เฟ็คคอนเน็คเตอร์กันน้ำ 45 องศา
 • เฟ็คคอนเน็คเตอร์กันน้ำ 90 องศา
 • ตัวกันบาดสาย
 • ข้องอ 90 องศา
 • คุปปิ้งแพ็ค R/T
 • คุปปิ้งหนา ท่ออ่อนกันน้ำ
 • คอนเน็คเตอร์บาง ท่ออ่อนกันน้
 • คอนเน็คเตอร์บาง ท่ออ่อนเหล็ก
 • เฟ็คคอนเน็คเตอร์
 • เอ็น.เอ็ม.คอนเน็คเตอร์
 • คอนเน็คเตอร์จับสายอ่อนกันน้ำ
 • คอนเน็คเตอร์จับท่อบาง
 • คุปปิ้งจับท่อบาง
 • คอนเน็คเตอร์บางกันน้ำ
 • คุปปิ้งบางกันน้ำ
 • บุชชิ่ง
 • ล็อคนัต
 • คุปปิ้งหนา
 • อิเล็คสัน คุปปิ้ง
 • อี.วาย.เอส
 • ยูโบลท์
 • ที่ตัดท่อบาง
 • ที่ตัดท่อหนา
 • ท่อหนาช่วงสั้น
 • แซสนิปเปิ้ล
 • ฮับคอนเน็คเตอร์เกลียวใน
 • ฮับคอนเน็คเตอร์
 • เกลียวลด
 • เกลียวเพิ่ม
Catalog_SEC_2013-page-014 Catalog_SEC_2013-page-015 Catalog_SEC_2013-page-016 Catalog_SEC_2013-page-017 Catalog_SEC_2013-page-018 Catalog_SEC_2013-page-019 Catalog_SEC_2013-page-020 Catalog_SEC_2013-page-021 Catalog_SEC_2013-page-022 Catalog_SEC_2013-page-023 Catalog_SEC_2013-page-024