SEC Clamps

แคล้ม คือ อุปกรณ์สำหรับยึดจับท่อในนการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบสัญญาณ ซึ่ง SEC มีแคล้มหลายชนิด ดังนี้

 • รางตัวซี แบบตื้น
 • รางตัวซี แบบลึก
 • แคล้มปะกับรางตัวซี รุ่นท่อบาง
 • แคล้มปะกับรางตัวซี รุ่นท่อหนา
 • แคล้มปะกับรางตัวซี รุ่นท่อหนา อาบสังกะสี
 • แคล้มฟันจระเข้
 • แคล้มฟันจระเข้ สแตนเลส
 • แคล้มฟันจระเข้ อาบสังกะสี
 • แคล้มวงเดือนท่อหนา 2 ขา ชุปขาว
 • แคล้มวงเดือนท่อบาง 2 ขา ชุปขาว
 • แคล้มวงเดือนท่อหนา 2 ขา สแตนเลส
 • แคล้มวงเดือนท่อบาง 2 ขา สแตนเลส
 • ไพน์แฮงเกอร์
 • แคล้มจับท่อบาง 2 ขา
 • แคล้มจับท่อหนา 2 ขา
 • แคล้มจับท่อบาง 1 ขา
 • แคล้มจับท่อหนา 1 ขา

Catalog_SEC_2013-page-025 Catalog_SEC_2013-page-026 Catalog_SEC_2013-page-027 Catalog_SEC_2013-page-028 Catalog_SEC_2013-page-029