SEC – อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า

SEC – อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า Lightning Protection SEC

  • อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า SEC มีสินค้าที่รองรับการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า เช่น เสาล่อฟ้าทองแดงปลายแหลม / เกลียว, ล่อฟ้า 3 แฉก, กราวด์เทสบ๊อกซ์อลูมิเนียม / พลาสติก, แคล้มจับบาร์ / สายไฟทองแดง, กราวด์แคล้มตัวยู, ยูแคล้มทองเหลือง 2 สกรู, ฐานล่อฟ้าทองแดง, และ อื่นๆ
  • ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี
  • อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อรองรับการเดินงานระบบป้องกันฟ้าผ่า