SEC ตัวล่อฟ้า (Lighting Air Terminal)

อุปกรณ์ล่อฟ้าผ่าหรือ Air terminal ทำจากทองแดง ปลายจะมีลักษณะแหลม เพื่อให้มีคุณสมบัติถ่ายเทประจุไฟฟ้าในอากาศได้ดี มี 2 แบบคือ

1.) แบบแฉก โดยมี 3 ขนาดคือ

Air terminal 1/2″

Air terminal 5/8″

Air terminal 3/4″

2.) แบบแท่ง โดยมีขนาดดังนี้

Air terminal rod 5/8″ ยาว30 ซม.

Air terminal rod 5/8″ ยาว50 ซม.

Air terminal rod 5/8″ ยาว60 ซม.

Air terminal rod 5/8″ ยาว100 ซม.

Air terminal rod 5/8″ ยาว150 ซม.

Air terminal rod 5/8″ ยาว200 ซม.

Air terminal rod 3/4″ ยาว30 ซม.

Air terminal rod 3/4″ ยาว50 ซม.

Air terminal rod 3/4″ ยาว60 ซม.

Air terminal rod 3/4″ ยาว100 ซม.

Air terminal rod 3/4″ ยาว150 ซม.

Air terminal rod 3/4″ ยาว200 ซม.

การติดตั้ง

1.) ห้ามไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวล่อฟ้าผ่าติดกับอาคาร

2.) ควรติดให้สูงขึ้นไปจากตัวอาคารอย่างน้อย 2 เมตร

lighting air teeminal