Schneider RXM Miniature plug-in relays

RXM ปลั๊กอินรีเลย์ประสิทธิภาพสูง

  • มีให้เลือกทั้งแบบ 2 คอนแทคและ 4 คอนแทค
  • ทนกระแสได้สูงถึง 12 A
  • มีปุ่มทดสอบและตั้งบอกสถานะการทำงานทางกล
  • มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้)
  • รุ่นพิเศษสำหรับสัญญาณระดับต่ำ (low level signal)
  • ใช้งานร่วมกับขาเสียบ 8 pin และ 14 pin ทั่วไปได้

Price-List-Control-and-Signalling-2014-page-010